آدرس : مازندران.متل قو .مجتمع بین المللی قو الماس خاورمیانه(عظیم زاده).پلاک ۱۲۷

ایمیل: info@saliza.net

تلفن: ۰۱۱۵۴۶۳۳۲۱۲